ANA SAYFA

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde 1965 yılından beri hizmet veren Kardiyoloji bölümü 1975 yılında Koroner Bakım Ünitesine kavuşmuştur. 1990 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji ABD, kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir disiplindir. Beş yıllık uzmanlık öncesi eğitim programının amacı akademik klinisyen yetiştirmek ve akademik kuruluşlar dışında da eğitilenlerin başarılı ve yeterli olabilmeleri için teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuvar bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURULAR
  • Yeni ağ sayfamız yayına açılmıştır...

 

 

Duyuru Arşivi için tıklayınız...

kardiyoloji@hacettepe.edu.tr